Sa, 6. Pinagmumulan ng malaking pondo ng pamahalaan ang kita ng Agrikultura sa labas, ng bansa. Paano ito nakakatulong?, A. Nagsusuplay ang Sektor ng Agrikultura ng kapital o lakas paggawa, ibang sektor., B. Nagsusuplay ito ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga tao at ng, mga Industriya gaya ng hilaw na material., C. Iniluluwas ng mga umuunlad na bansa ang mga produktong agricultural, upang madagdagan ang kita., D. Uutang sa ibang bansa upang pantustos sa pangangailangang pang-, agrikultural na tutulong sa paglago ng ekonomiya.Sa


6. Pinagmumulan ng malaking pondo ng pamahalaan ang kita ng Agrikultura sa labas
ng bansa. Paano ito nakakatulong?
A. Nagsusuplay ang Sektor ng Agrikultura ng kapital o lakas paggawa
ibang sektor.
B. Nagsusuplay ito ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga tao at ng
mga Industriya gaya ng hilaw na material.
C. Iniluluwas ng mga umuunlad na bansa ang mga produktong agricultural
upang madagdagan ang kita.
D. Uutang sa ibang bansa upang pantustos sa pangangailangang pang-
agrikultural na tutulong sa paglago ng ekonomiya.​

Explanation:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


Leave a Reply

Your email address will not be published.