Question, 1. Alam mo ba kung ano ang nasa larawan ?, 2.nakapunta ka na ba dito?, 3. Mahalaga ba ang imprastraktura ito para sa mga Muslim?Bakit?, PASAGOT po ng maayosQuestion


1. Alam mo ba kung ano ang nasa larawan ?
2.nakapunta ka na ba dito?
3. Mahalaga ba ang imprastraktura ito para sa mga Muslim?Bakit?

PASAGOT po ng maayos​

Answer:

1.Mosque

2. Hindi pa

3.Opo,dahil Ito ang pool dalanginan Nila

I hope it helps (◍•ᴗ•◍)❤


Leave a Reply

Your email address will not be published.