Punan ang sariling pangkahulugan ng bawat titik ng salitang kalikasan?, K-, A-, L-, I-, K-, A-, S-, A-, N-Punan ang sariling pangkahulugan ng bawat titik ng salitang kalikasan?


K-
A-
L-
I-
K-
A-
S-
A-
N-​

Answer:

K– aakit-akit na tanawin ang maaaring makita

A– ng mga hayop ay siyang dito naninirahan

L– aging ugaliin na ingatan at pangalagaan

I– sang biyayang galing sa Maykapal

K– aba-abang bilang ng mga bunga sa mga tanim

A– ng mga halamang medisina ay mahahanap dito

S– adyang kagandahang may tunay na yaman

A– ng lambak ng hardin ng Panginoon

N– anggaling dito ang lahat ng bagay na ating ikinabubuhay

Explanation:

pa brainliest po


Leave a Reply

Your email address will not be published.