Punan ang bawat nawawalang numero sa bilangPunan ang bawat nawawalang numero sa bilang​

Answer:

nasaan po ung sasagutan jaan


Leave a Reply

Your email address will not be published.