Pukawin natin ang iyong isipan para sa paunang pagtataya. Lagyan ng tsek (/), kung tama ang isinasaad ng pangungusap at ekis (x) naman kung mali ang isinasaad., Gawin ito sa iyong kuwaderno., 1. Magiging maunlad kung marunong lumikha ng gamit mula sa patapong bagay., 2. Magresiklo lamang kung kinakailangan., 3. Ang mga patapong bagay ay nararapat lamang na itapon kaagad., 4. Ang plastik na bote ay maaaring ibenta at gawing taniman ng halaman., 5. Kailangan mo ng itambak ang basura., 6. Ang taong may kakayahang makabuo ng kapaki-pakinabang na bagay ay, nagpapakita ng pagkamalikhain., 7. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok at di nabubulok na basura., 8. Ang mga bato at kabibeng walang laman na napulot sa dagat ay pwedeng, gawing dekorasyon sa dingding., 9. Maglagay ng tapunan ng basura sa bahay at lagyan ng palatandaan., 10. Nakabubuti sa ating kalusugan ang amoy ng basurang nakatambak sa estero.Pukawin natin ang iyong isipan para sa paunang pagtataya. Lagyan ng tsek (/)


kung tama ang isinasaad ng pangungusap at ekis (x) naman kung mali ang isinasaad.
Gawin ito sa iyong kuwaderno.
1. Magiging maunlad kung marunong lumikha ng gamit mula sa patapong bagay.
2. Magresiklo lamang kung kinakailangan.
3. Ang mga patapong bagay ay nararapat lamang na itapon kaagad.
4. Ang plastik na bote ay maaaring ibenta at gawing taniman ng halaman.
5. Kailangan mo ng itambak ang basura.
6. Ang taong may kakayahang makabuo ng kapaki-pakinabang na bagay ay
nagpapakita ng pagkamalikhain.
7. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok at di nabubulok na basura.
8. Ang mga bato at kabibeng walang laman na napulot sa dagat ay pwedeng
gawing dekorasyon sa dingding.
9. Maglagay ng tapunan ng basura sa bahay at lagyan ng palatandaan.
10. Nakabubuti sa ating kalusugan ang amoy ng basurang nakatambak sa estero.​

Answer:

1.✔︎

2. ✔︎

3.✔︎

4.✔︎

5.×

6.✔︎

7.✔︎

8.✔︎

9.✔︎

10.×

madali lang po yan na espLeave a Reply

Your email address will not be published.