Ponut: Piin ang letra na tamang sagot batay sa hinihingi ng bowot bilang suot and, got sa sagulong papel, Ano ang katangian ng mga salitang ginagamit sa pagsulat ng isang bollar, A Simple ang mga salita, naiintindihan ng lahat, akma ang pagkakagamit ng, mga salita, B. Naintindihan ito ng lahat ng mambabasa at hindi akma ang mga pahayag, Tuwiran ang pogkokagamit ng mga salita sa paraang nakakasakit, D. Malcolm ang mga salitang ginagamit upang hindi maintindihan ng, bumabas, 2. o oy isang paraang ng paghahatid ng impormasyon o balita sa pamamagitan, ng telebeyon. Ang mga impormasyon ay maaaring tungkol sa mga pangyayan, sa loob at lobas ng bansa, A Pagbabalita B.Pagbabasa C. Pagsusulat D. Pakikinig, 3. Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng pagbabolta, Ato rin ay isang pagsasahimpapawid ng mga pong arawaraw na pangyayan, sa lipunan, pamahaloon, sauna, industriya, a ogham at iba pang mga paksa, sa buong bansa at ibayong dagat., 8. May layuning maghatid sa modla ng mahahalagang impormasyon sa, pamamagitan ng pinakamadaling paraan ng pakikipagtalastason, C. Ang newscasting ay isang programa sa radyo, telebisyon o intemel na, naghahatid ng balita at impormasyon sa mga manonood., D Ginagawa ito sa isang liblib na lugor o di kaya ay sa isang estasyon ng tren, So pamamahayag ibinabalita dito ang pinakabagong mga pangyayari no, karaniwang tungkol sa, A Pulitika, ekonomiya, mga balita sa ibang bansa, at mooringiomarin ang iba, pong uri ng bolita gaya ng palakasan tayo ng panahon kalagayan ng, “trapiko sa mga lansangan, mga komentaryo sa ibat ibang isyu”, 8. Moo bagay na wala sa interes ng manonood., C. Mga buwis na kinokolekla sa bangko, Dohat ng nabongo, So ho s holimbawa ng komprehensibong pagbabagong radio, broadcasting Nonito ang long impormasyon tungkol sa larangangPonut: Piin ang letra na tamang sagot batay sa hinihingi ng bowot bilang suot and


got sa sagulong papel
Ano ang katangian ng mga salitang ginagamit sa pagsulat ng isang bollar
A Simple ang mga salita, naiintindihan ng lahat, akma ang pagkakagamit ng
mga salita
B. Naintindihan ito ng lahat ng mambabasa at hindi akma ang mga pahayag
Tuwiran ang pogkokagamit ng mga salita sa paraang nakakasakit
D. Malcolm ang mga salitang ginagamit upang hindi maintindihan ng
bumabas
2. o oy isang paraang ng paghahatid ng impormasyon o balita sa pamamagitan
ng telebeyon. Ang mga impormasyon ay maaaring tungkol sa mga pangyayan
sa loob at lobas ng bansa
A Pagbabalita B.Pagbabasa C. Pagsusulat D. Pakikinig
3. Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng pagbabolta
Ato rin ay isang pagsasahimpapawid ng mga pong arawaraw na pangyayan
sa lipunan, pamahaloon, sauna, industriya, a ogham at iba pang mga paksa
sa buong bansa at ibayong dagat.
8. May layuning maghatid sa modla ng mahahalagang impormasyon sa
pamamagitan ng pinakamadaling paraan ng pakikipagtalastason
C. Ang newscasting ay isang programa sa radyo, telebisyon o intemel na
naghahatid ng balita at impormasyon sa mga manonood.
D Ginagawa ito sa isang liblib na lugor o di kaya ay sa isang estasyon ng tren
So pamamahayag ibinabalita dito ang pinakabagong mga pangyayari no
karaniwang tungkol sa
A Pulitika, ekonomiya, mga balita sa ibang bansa, at mooringiomarin ang iba
pong uri ng bolita gaya ng palakasan tayo ng panahon kalagayan ng
trapiko sa mga lansangan, mga komentaryo sa ibat ibang isyu
8. Moo bagay na wala sa interes ng manonood.
C. Mga buwis na kinokolekla sa bangko
Dohat ng nabongo
So ho s holimbawa ng komprehensibong pagbabagong radio
broadcasting Nonito ang long impormasyon tungkol sa larangang​

Answer:

1.A 2.A 3.D 4.A

Explanation:Leave a Reply

Your email address will not be published.