Plssssss help me thank uPlssssss help me thank u​

Answer:

Tayahin;

1. Kabayo

2. Pagong

3. Pagong

4. Pagong

5. Kabayo

Karagdagang gawain;

1. Tempo

2. Masaya

3. Mabagal

4. Kilos

5. Mabilis

Explanation:

Sana mahelp ty. Brainliest narinLeave a Reply

Your email address will not be published.