Pinaslang mg mga katutubo ang mga_____na itinuturing nilang kasabwat mg pamahalaang kolonyal sa pang-aabuso sa kanila, A.peninsulares B.nasyonalismo C.hapon D.principalesPinaslang mg mga katutubo ang mga_____na itinuturing nilang kasabwat mg pamahalaang kolonyal sa pang-aabuso sa kanila


A.peninsulares B.nasyonalismo C.hapon D.principales​

Answer:

A. peninsulares

Explanation:

pa brainliest


Leave a Reply

Your email address will not be published.