pinamunuan niya ang psghihimagsik noong 1774 dahil sa Hindi pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga pilipino tulad ng PAg bibigay ng kristiyanong libingpinamunuan niya ang psghihimagsik noong 1774 dahil sa Hindi pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga pilipino tulad ng PAg bibigay ng kristiyanong libing​

Answer:

pinamunuan nina Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Graciano Lopez-Jaena,.


Leave a Reply

Your email address will not be published.