Patulong po sa MTB po ung tamang sagot poPatulong po sa MTB po ung tamang sagot po​

1. Mahigpit

2. Napakatamlay

3. mas mabilis

4. pinakamahusay

5. malamyos

Carryonlearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.