Patulong mga po! , Pag may unang mag sagot e brainliest ko! Thank you! 🙂Patulong mga po!
Pag may unang mag sagot e brainliest ko! Thank you! 🙂 ​

Gawain sa pagkatuto bilang 4 :

  • Makatao
  • May respeto
  • maka bansa
  • maka Diyos
  • makakalikasan
  • mapagmahal
  • palaban
  • mapag kakatiwalaan

Gawain sa pagkatuto bilang 5 :

Petsa : HUNYO 3, 2021

Para sa Mahal kong kababayan ,

Ako si (first name, middle initial, surname ) nasa ika-limang balitang ngayon. Nais kong sabihan na ating pahalagahan ang nasyonalismong ipinamalas ng ating mga kababayan noon. Huwag nating limutin at balewalain ang kanilang mga sakripisyo, damdamin at pakikipaglaban para sa ating kalayaan noon. Nawa kahit sa kasalukuyan patuloy pa rin nating mahalin at pahalagahan ang mga naganap sa kasaysayan na siyang nagdala sa malayat payapang pamumuhay ng mga pilipino ngayon.

Nagmamahal,

(Surname, First name, middle initial )

( signature )


Leave a Reply

Your email address will not be published.