Pasagut at pahinge din ng solutionPasagut at pahinge din ng solution​

Answer:

isat kalahating oras sila nanood ng telebisyon at ang katumbas na minuto naman nito ay 95 minuto

Step-by-step explanation:

6:30

7:45

=

95 minutes


Leave a Reply

Your email address will not be published.