Paraan ng Pag-aalaga o Pagkalinga, Pangalan ng mga, Hayop na Ligaw at, Endangered., 1. Philippine Eagle._________., 2. tarsier.________________., 3. tamaraw._______________., 4. spotted dear.___________., 5. pond turtle._____________.Paraan ng Pag-aalaga o Pagkalinga


Pangalan ng mga
Hayop na Ligaw at
Endangered.

1. Philippine Eagle._________.
2. tarsier.________________.
3. tamaraw._______________.
4. spotted dear.___________.
5. pond turtle._____________.​

Mga Hayop na Ligaw at mga Endangered Species

Sa ating bansa, maraming mga hayop na maaaring maipagmalaki. Pero sa paglipas ng panahon, ang ilan sa kanila ay mga tinatawag na endangered species. Bakit? Dahil kaunti lang sila, nagbabago ang klima at nawawasak na ng tuluyan ang mga tirahan nila. Kaya ang ilan ay namamatay na.

Pamamaraan ng pag-aalaga o pagkalinga sa mga endangered na hayop:

  • Philippines Eagle– Hindi paghuhuli sa mga ito at papatayin, kasabay nito hindi rin pagpuputol ng puno dahil nagsisilbing tirahan nila ito.
  • Tarsier– Kung makakita man ako ng ligaw na tarsier, ang gagawin ko ay para maalagaan ito ay ipagbigay alam sa ahensya na namamahala sa ganitong mga hayop dahil may kasanayan sila dito.
  • Tamaraw– Bigyan sila ng kalayaan na mamuhay ng kanila at hindi makikialam sa ginagawa nila. Kasabay nito, hindi ko pababayaan na patayin na lamang ito at hawakan ng iba lalo na kung interesado sila dito.
  • Spotted Dear– Alagaan ko sila at kakalingain sa pagtulong sa kanila kung may sakit o kaya naman pagalingin ang sugat nila. Maaari ko rin ito ipagbigay alam sa mga nanunungkulan may kinalaman sa pag-iingat at pag-aalaga ng ganitong mga hayop para mapanatili sila.
  • Pond Turtle– Pag-aalaga at paglilinis ng anyong-tubig dahil dito sila naninirahan at kumakain. Hindi paghuhuli sa kanila kahit maibenta sila sa mahal na halaga.

Naisin mo pa bang makapagbasa? Puwede kang bumisita mismo dito sa mga links na ito:

Ang pagkakaiba ng endangered at threatened species: brainly.ph/question/800400

Isang batas may kinalaman sa mga endangered species: brainly.ph/question/1276411

Paano matulungan ang mga endangered species na mga hayop: brainly.ph/question/242962

#SPJ2Leave a Reply

Your email address will not be published.