Para sa bilang 4-5. Talakayin ang pagkakaiba ng mga istilo sa pagdidisenyo ng mga, larawan mula sa bilang 1-3. Isulat sa nakalaang espasyo ang inyong kasagutan., need ko po plsss , 50 pointsPara sa bilang 4-5. Talakayin ang pagkakaiba ng mga istilo sa pagdidisenyo ng mga


larawan mula sa bilang 1-3. Isulat sa nakalaang espasyo ang inyong kasagutan.

need ko po plsss

50 points ​

=====================

PANUTO

  • Para sa bilang 4-5. Talakayin ang pagkakaiba ng mga istilo sa pagdidisenyo ng mga
  • larawan mula sa bilang 1-3. Isulat sa nakalaang espasyo ang inyong kasagutan.

KASAGUTAN

  1. Pag landscape ng larawan.
  2. Kagamitang pangguhit
  3. Basic sketching
  4. Paggamit ng mga ballpen o matitingkad.
  5. Pagpipinta naayon sa kulay.

PALIWANAG

  • Ito ang pagkakaiba ng mga pag uukit o pag kukulay sa larawan. Naiihayag nito ang kukay at naayon sa ayos ng larawan sa pagguhit.

=====================

(MultoSquad)


Leave a Reply

Your email address will not be published.