PANUTO:Sumulat ng isang maikling sanaysay maaring tungkol ito sa:, 2022iyong paaralan, 2022kaibigan, 2022pamilya , 2022paboritong pagkainPANUTO:Sumulat ng isang maikling sanaysay maaring tungkol ito sa:


•iyong paaralan
•kaibigan
•pamilya
•paboritong pagkain

Answer:

pamilya

Explanation:

pamilya ay nandyan para saatin sa iyo ang tutulong sa iyo at pinagmulan natin lahat at pamliya ang aangat saatin at tutulong saatin sa lahat ng bagay sa mundo mahal natin sila at tayo ay mahal nila and i thank you.char hope it help


Leave a Reply

Your email address will not be published.