Panuto:Punan ang patlang para makompleto ang graphic organizer., Hanapin sa loob ng kahon ang tamang sagotPanuto:Punan ang patlang para makompleto ang graphic organizer.


Hanapin sa loob ng kahon ang tamang sagot​

Answer:

1.snap election

2.juan ponce enrile

3.jaime cardinal sin

4.corazon aquino

5.agapito aquino

6.edsa

7.bulaklak

8.damit

9.inumin

10.pagkain

Explanation:

hope it helpsLeave a Reply

Your email address will not be published.