PANUTO:Basahin at unawain ang mga sumusunod at piliin ang tamang sagot.Isulat lamang ang, titik ng sagot sa patlang., 1. Kailan nag-umpisa ang Unang Digmaang Pandaigidg?, a. Hunyo, 1914 c. Disyembre, 1918, b. Agosto, 1914 d. Hunyo, 1918, 2. Alin sa sumusunod na pangyayari ang naging hudyat sa pag-uumpisa ng Unang, Digmaang Pandaigdig?, a. Pagpapalabas ng labing-apat na puntos ni Pangulong Wilson, b. Pagpatay kay Adolf Hitler, c. Pagpaslang sa Archduke ng Austria na si Francis Ferdinand, d. Pagwawakas ng mga imperyo na itinatag sa Europe, _3. Ano-anong mga bansa ang bumubuo sa alyansang Triple Entente?, a. France, Russia, Italy c. Austria, Germany, Britain, b. Germany, Italy, Russia d. Britain, France, Russia, 4. Ang pagpapanatili ng malaki at malakas na sandatahan ay kabilang sa, a. Alyansa, b. Nasyonalismo, c. Militarismo, d. Imperyalismo, 5. Ang digmaang panghimpapawid ay naganap sa pagitan ng German at Allied airmen sa, a. Western Front c. Italian Front, b. Eastern Front d. Balkan Front, 6. Anong kasunduan ang nagwakas sa Unang Digmaang Pandaigdig?, a. Treaty of Tordesillas c. Treaty of Waterloo, b. Treaty of Versailles d. Treay of Westphalia, 7. Ito ay tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa bayan na siyang naging isang, sanhi ng pagsiklab ng Unang Digmaang Pandaigdig., a. Imperyalismo c. Militarismo, b. Nasyonalismo. d. Alyansa, 8. Ang sumusunod ay naging resulta ng labanan, maliban sa isa. Ano ito?, a. Paghihiwalay ng Austria at Hungary, b. Pagkakaroon ng bigong kasunduan, c. Pagkawasak ng mga ari-arian at pagkitil sa buhay ng tao, d. Pagkakaroon ng lubos na kapayapaan sa daigdig, 9. Ano-anong mga bansa ang kabilang sa digmaan sa Kanluran (Western Front)?, a. France vs. Italy, c. Russia vs. Germany, b. France vs. Germany d. Russia vs. France, _10. Magkano ang tinatayang nagastos sa Unang Digmaang Pandaigdig?, a. 200 bilyong dolyar c. 300 bilyong dolyar, b. 100 bilyong dolyar d. walang nagastos sa digmaan, 11.Anong kasunduan ang nagwakas sa Unang Digmaang Pandaigdig?, a. Treaty of Tordesillas c. Treaty of Waterloo, b. Treaty of Versailles d. Treay of Westphalia, 12. Ang patakaran na sapilitang training pangmilitar ng mga matitipunong, kalalakihan ng isang bansa ay nangangahulugan ng 2014, a. Imperyalismo c. Militarismo, b. Nasyonalismo d. Alyansa, 13. Ang sumusunod ay naging resulta ng labanan, maliban sa isa. Ano ito?, a. Paghihiwalay ng Austria at Hungary, b. Pagkakaroon ng bigong kasunduan, c. Pagkawasak ng mga ari-arian at pagkitil sa buhay ng tao, d. Pagkakaroon ng lubos na kapayapaan sa daigdig, 14. Ano-anong mga bansa ang kabilang sa digmaan sa Kanluran (Western Front)?, a. France vs. Italy, b. France vs. Germany, c. Russia vs. Germany, d. Russia vs. France, _15. Ang pahayag na” Naging kalaban ng Germany ang Great Britain at Japan sa, Japan?, a.nasyonalismo, b.imperyalismo , c.alyansa , d.militarismo, 16. Ang patakaran ng pagpapalawak ng pambansang kapangyarihan sa, pamamagitan ng pananakop at pagpapaunlad ng ekonomiya ay tinatawag na, a.nasyonalismo, b.imperyalismo , c.alyansa , d.militarismo, 17. Ang pagpapanatili ng malaki at malakas na sandatahan ay kabilang sa, a. Alyansa , b.imperyalismo , c.militarismo , d.nasyonalismo, 18. Ito ay damdamin ng mga Europeo at kanilang dahilan sa pananakop ng mga, bansa at lupain., a. Alyansa , b.imperyalismo , c.militarismo , d.nasyonalismo, 19.Ang Alyansang triple Entente ay kalaban ng, a. Triple Alliance , b. Triple Asian , c. Triple African , d.Triple American, ___20.Ang mga sumusunod ay naging epekto ng Unang digmaang pandaigdig maliban, sa, a.Pagkasawi ng maraming tao , c.Pagkawasak ng mga ari-arian, b.Pag-unlad ng ekonomiya , d.Pagbagsak ng imperyong German, _21. Mga kasapi ng alyansang triple Alliance., a. Germany, Austria at Italy , b.US,Japan, Serbia, c.France, Germany Great Britain, d.China, Russia, England, 22.Ang nilalaman ng kasunduan sa Versailles ay nagdulot ng sama ng loob sa, a. Germany , b, Italy , c.Russia , d. Great Britain, 23.Nakialam ang Amerika sa Unang digmaan pandaigdig at nilabanan ang, bansang_, a. Germany , b.Italy , c.England , d.Austria, 24.Sinong Europeo ang naniniwala na ang kanilang lahi ay superior at nakakahigit, sa lahat., a.American , b.German , c.Italian , d.Russian, 25.Ang alyansa na kinabibilangan ng Germany, Austria at Italy, a. Triple Alliance, b.Triple Entente , c. Central Powers , d. Triple empirePANUTO:Basahin at unawain ang mga sumusunod at piliin ang tamang sagot.Isulat lamang ang


titik ng sagot sa patlang.
1. Kailan nag-umpisa ang Unang Digmaang Pandaigidg?
a. Hunyo, 1914 c. Disyembre, 1918
b. Agosto, 1914 d. Hunyo, 1918
2. Alin sa sumusunod na pangyayari ang naging hudyat sa pag-uumpisa ng Unang
Digmaang Pandaigdig?
a. Pagpapalabas ng labing-apat na puntos ni Pangulong Wilson
b. Pagpatay kay Adolf Hitler
c. Pagpaslang sa Archduke ng Austria na si Francis Ferdinand
d. Pagwawakas ng mga imperyo na itinatag sa Europe
_3. Ano-anong mga bansa ang bumubuo sa alyansang Triple Entente?
a. France, Russia, Italy c. Austria, Germany, Britain
b. Germany, Italy, Russia d. Britain, France, Russia
4. Ang pagpapanatili ng malaki at malakas na sandatahan ay kabilang sa
a. Alyansa
b. Nasyonalismo
c. Militarismo
d. Imperyalismo
5. Ang digmaang panghimpapawid ay naganap sa pagitan ng German at Allied airmen sa
a. Western Front c. Italian Front
b. Eastern Front d. Balkan Front
6. Anong kasunduan ang nagwakas sa Unang Digmaang Pandaigdig?
a. Treaty of Tordesillas c. Treaty of Waterloo
b. Treaty of Versailles d. Treay of Westphalia
7. Ito ay tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa bayan na siyang naging isang
sanhi ng pagsiklab ng Unang Digmaang Pandaigdig.
a. Imperyalismo c. Militarismo
b. Nasyonalismo. d. Alyansa
8. Ang sumusunod ay naging resulta ng labanan, maliban sa isa. Ano ito?
a. Paghihiwalay ng Austria at Hungary
b. Pagkakaroon ng bigong kasunduan
c. Pagkawasak ng mga ari-arian at pagkitil sa buhay ng tao
d. Pagkakaroon ng lubos na kapayapaan sa daigdig
9. Ano-anong mga bansa ang kabilang sa digmaan sa Kanluran (Western Front)?
a. France vs. Italy
c. Russia vs. Germany
b. France vs. Germany d. Russia vs. France
_10. Magkano ang tinatayang nagastos sa Unang Digmaang Pandaigdig?
a. 200 bilyong dolyar c. 300 bilyong dolyar
b. 100 bilyong dolyar d. walang nagastos sa digmaan
11.Anong kasunduan ang nagwakas sa Unang Digmaang Pandaigdig?
a. Treaty of Tordesillas c. Treaty of Waterloo
b. Treaty of Versailles d. Treay of Westphalia
12. Ang patakaran na sapilitang training pangmilitar ng mga matitipunong
kalalakihan ng isang bansa ay nangangahulugan ng —
a. Imperyalismo c. Militarismo
b. Nasyonalismo d. Alyansa
13. Ang sumusunod ay naging resulta ng labanan, maliban sa isa. Ano ito?
a. Paghihiwalay ng Austria at Hungary
b. Pagkakaroon ng bigong kasunduan
c. Pagkawasak ng mga ari-arian at pagkitil sa buhay ng tao
d. Pagkakaroon ng lubos na kapayapaan sa daigdig
14. Ano-anong mga bansa ang kabilang sa digmaan sa Kanluran (Western Front)?
a. France vs. Italy
b. France vs. Germany
c. Russia vs. Germany
d. Russia vs. France
_15. Ang pahayag na” Naging kalaban ng Germany ang Great Britain at Japan sa
Japan?
a.nasyonalismo
b.imperyalismo
c.alyansa
d.militarismo
16. Ang patakaran ng pagpapalawak ng pambansang kapangyarihan sa
pamamagitan ng pananakop at pagpapaunlad ng ekonomiya ay tinatawag na
a.nasyonalismo
b.imperyalismo
c.alyansa
d.militarismo
17. Ang pagpapanatili ng malaki at malakas na sandatahan ay kabilang sa
a. Alyansa
b.imperyalismo
c.militarismo
d.nasyonalismo
18. Ito ay damdamin ng mga Europeo at kanilang dahilan sa pananakop ng mga
bansa at lupain.
a. Alyansa
b.imperyalismo
c.militarismo
d.nasyonalismo
19.Ang Alyansang triple Entente ay kalaban ng
a. Triple Alliance
b. Triple Asian
c. Triple African
d.Triple American
___20.Ang mga sumusunod ay naging epekto ng Unang digmaang pandaigdig maliban
sa
a.Pagkasawi ng maraming tao
c.Pagkawasak ng mga ari-arian
b.Pag-unlad ng ekonomiya
d.Pagbagsak ng imperyong German
_21. Mga kasapi ng alyansang triple Alliance.
a. Germany, Austria at Italy
b.US,Japan, Serbia
c.France, Germany Great Britain
d.China, Russia, England
22.Ang nilalaman ng kasunduan sa Versailles ay nagdulot ng sama ng loob sa
a. Germany
b, Italy
c.Russia
d. Great Britain
23.Nakialam ang Amerika sa Unang digmaan pandaigdig at nilabanan ang
bansang_
a. Germany
b.Italy
c.England
d.Austria
24.Sinong Europeo ang naniniwala na ang kanilang lahi ay superior at nakakahigit
sa lahat.
a.American
b.German
c.Italian
d.Russian
25.Ang alyansa na kinabibilangan ng Germany, Austria at Italy
a. Triple Alliance
b.Triple Entente
c. Central Powers
d. Triple empire​

Answer:

1: A

2: C

3: A

4: B

5: D

6: B

7: C

8: D

9:

10: B

11: D

12: A

13: B

14: A

15: A

16: A

17: C

18:

19: D

20: D

21: B

22: C

23: A

24: A

25: B

Explanation:

Babala wag kopyahin mali yan…


Leave a Reply

Your email address will not be published.