Panuto: Tapusin ang pangungusap sa ibaba., Natutuhan ko sa araling ito, na may, na uri ng, pangungusap na ginagamit sa pagsasalaysay ng balita. Ito ay ang mga, sumusunod:, 1._________, 2._________, 3._________, 4._________Panuto: Tapusin ang pangungusap sa ibaba.


Natutuhan ko sa araling ito, na may
na uri ng
pangungusap na ginagamit sa pagsasalaysay ng balita. Ito ay ang mga
sumusunod:

1._________
2._________
3._________
4._________​

Answer:

akoy nanood ng balita upang makasagap ng impormasyon.


Leave a Reply

Your email address will not be published.