Panuto. suriin ang nasa larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. gawin ito sa iyong kwadernoPanuto. suriin ang nasa larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. gawin ito sa iyong kwaderno​

Answer:

Report!

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.