Panuto: Sumulat ng limang katangian ng aktibong mamamayan sa bawat, pananaw ng pagkamamamayan. Magbigay ng maikling paliwanag kung bakit ito naging, isang katangian ng aktibong mamamayan., Lumawak na Pananaw, Legal na Pananaw, Aktibong, MamamayanPanuto: Sumulat ng limang katangian ng aktibong mamamayan sa bawat


pananaw ng pagkamamamayan. Magbigay ng maikling paliwanag kung bakit ito naging
isang katangian ng aktibong mamamayan.
Lumawak na Pananaw
Legal na Pananaw
Aktibong
Mamamayan​

Answer:

depat po kayo mag sagot nana


Leave a Reply

Your email address will not be published.