Panuto: Simulan mo ang modyul na ito sa pamamagitan ng pagsusuri, ng isang larawan. Isulat ang iyong mga sagot sa sagutang papel., Gabay na mga Tanong:, 1.) Ano-ano ang mga nakikita sa larawan?, 2.) Ano kaya ang mensaheng ipinahiwatig sa larawang ito?, Sagot sa Tanong Simbolong nakikita sa Paliwanag, Larawan, poPanuto: Simulan mo ang modyul na ito sa pamamagitan ng pagsusuri


ng isang larawan. Isulat ang iyong mga sagot sa sagutang papel.
Gabay na mga Tanong:
1.) Ano-ano ang mga nakikita sa larawan?
2.) Ano kaya ang mensaheng ipinahiwatig sa larawang ito?
Sagot sa Tanong Simbolong nakikita sa Paliwanag
Larawan
po​

Answer:

Tatlong tao na naka-kulong .

Explanation:

Baka siguro nagkasala sila kaya sila ay kinulong. Kaya sila ay pinarusahan ng ganyan.Leave a Reply

Your email address will not be published.