PANUTO: Punan ng tamang letra ang bawat patlang upang mabuo ang tamang salita na bubuo sa diwa, ng pangungusap., 1. Ang _ek_t_ ay nagbibigay ng mensahe o damdamin sa paraang pastato palimbag., 2. Sumasagot sa tanong na a_o, p_an_, at _in_ a, ang isang teksto., 3.Saklaw ng teksto ang pelikula, programa sa telebisyon, awitin, makalimbag na paalala at p_ta_a_t_ _., ay natuto tayo ng mga bagong kaalaman., 4. Sa pamamagitan ng, u”5. Nagtataglay ang teksto ng ibat ibang i_p_r_a_y_n”PANUTO: Punan ng tamang letra ang bawat patlang upang mabuo ang tamang salita na bubuo sa diwa


ng pangungusap.
1. Ang _ek_t_ ay nagbibigay ng mensahe o damdamin sa paraang pastato palimbag.
2. Sumasagot sa tanong na a_o, p_an_, at _in_ a
ang isang teksto.
3.Saklaw ng teksto ang pelikula, programa sa telebisyon, awitin, makalimbag na paalala at p_ta_a_t_ _.
ay natuto tayo ng mga bagong kaalaman.
4. Sa pamamagitan ng
5. Nagtataglay ang teksto ng ibat ibang i_p_r_a_y_n​

Answer:

1.teksto

2.ano, paano,sino

3.patalastas

4?(Di po buo yung question)

5impormasyonLeave a Reply

Your email address will not be published.