PANUTO: Punan ng angkop na letra upang matukoy ang uri ng pelikula na, inilalarawan sa bawat bilangPANUTO: Punan ng angkop na letra upang matukoy ang uri ng pelikula na


inilalarawan sa bawat bilang​

Answer:

Nasan po ung sasagutan?


Leave a Reply

Your email address will not be published.