Panuto: pumili ng isang karapatan pantao na nakapaloob sa alinman sa tinalakay na dokumento. magbigay ng halimbawa, sitwasyon o pangyayari sa iyong komunidad na nagpapatunay na nagaganap ipinapatupad ito sa kasalukuyan., tanong: , 1. Ano ang karaniwang karapatang pantao ang ipinakita?, 2. Ano ang patunay na nagaganap at ipinatutupad sa kasalukuyan ang mga naturang karapatang pantao?, 3. nararapat bang maging bahagi ng buhay ng mamamayan ang mga nabanggit na karapatang pantao? bakit?Panuto: pumili ng isang karapatan pantao na nakapaloob sa alinman sa tinalakay na dokumento. magbigay ng halimbawa, sitwasyon o pangyayari sa iyong komunidad na nagpapatunay na nagaganap ipinapatupad ito sa kasalukuyan.


tanong:
1. Ano ang karaniwang karapatang pantao ang ipinakita?
2. Ano ang patunay na nagaganap at ipinatutupad sa kasalukuyan ang mga naturang karapatang pantao?
3. nararapat bang maging bahagi ng buhay ng mamamayan ang mga nabanggit na karapatang pantao? bakit?​

Explanation:

yan po Ang sagot Sana makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.