Panuto: Piliin sa hanay B ang dapat gawin sa mga basura sa hanay A, DIT., HANAYA, 16. Papel, 17. Bote, 18. Tirang pagkain, 19. Bakal, 20. Basura sa hardin a, 21. Lata ng gatas, 22. Karton, 23. Basag na bote, 24. Balat ng tahng at talaba, HANAY B, a. l-Kompos o ibaon sa hard, b. Ihiwalay ang puti at may be, c. Hugasan at ibabad, d. Tupiin at paigsiin, e. Salain/alisin ang tubig, f. Itupi para makatipid ng e, g. Lilinisin nang mabuti at, h. llagay sa ligtas sa na la, i. Patuyuin ito at ilagay sa, recycables, j. Ilagay sa lalagyang ma, 25. PlastikPanuto: Piliin sa hanay B ang dapat gawin sa mga basura sa hanay A


DIT.
HANAYA
16. Papel
17. Bote
18. Tirang pagkain
19. Bakal
20. Basura sa hardin a
21. Lata ng gatas
22. Karton
23. Basag na bote
24. Balat ng tahng at talaba
HANAY B
a. l-Kompos o ibaon sa hard
b. Ihiwalay ang puti at may be
c. Hugasan at ibabad
d. Tupiin at paigsiin
e. Salain/alisin ang tubig
f. Itupi para makatipid ng e
g. Lilinisin nang mabuti at
h. llagay sa ligtas sa na la
i. Patuyuin ito at ilagay sa
recycables
j. Ilagay sa lalagyang ma
25. Plastik​

Answer:

16.B

17.B

18.A

19.A

20.B

21.A

22.A

23.A

24.C

25.B

Explanation:

Sana makatulongLeave a Reply

Your email address will not be published.