Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot., 1. Ilang minuto ang katumbas ng 120 segundo?, A., 1 minuto B 2 minuto, C. 3 minuto D. 4 minuto, 2. Si Toni ay nagbasa ng 3 oras.llang minuto ang katumbas nito?, A. 60 minuto, B. 120 minuto C 180 minuto D. 240 minuto, 3. Ilang araw mayroon ang 5 linggo?, (B. 35 araw C. 36 arawD. 37 araw, 4. Ilang araw ang katumbas ng 3 na buwan?, a. 100 araw, D. 180 araw, b. 102 araw, 120 araw, 5. Si Lisa ay 24 buwan na ang edad ilang taon na siya?, A.) 2 taon, B. 3 taon, C. 4 taon D. 5 taon, A. 34 araw, fonPanuto: Piliin ang titik ng tamang sagot.


1. Ilang minuto ang katumbas ng 120 segundo?
A., 1 minuto B 2 minuto
C. 3 minuto D. 4 minuto
2. Si Toni ay nagbasa ng 3 oras.llang minuto ang katumbas nito?
A. 60 minuto
B. 120 minuto C 180 minuto D. 240 minuto
3. Ilang araw mayroon ang 5 linggo?
(B. 35 araw C. 36 arawD. 37 araw
4. Ilang araw ang katumbas ng 3 na buwan?
a. 100 araw
D. 180 araw
b. 102 araw
120 araw
5. Si Lisa ay 24 buwan na ang edad ilang taon na siya?
A.) 2 taon
B. 3 taon
C. 4 taon D. 5 taon
A. 34 araw
fon​

Answer:

1. B.

2. C.

3. B.

4. A.

5. A.


Leave a Reply

Your email address will not be published.