Panuto : Piliin ang sagot sa kahon at isulat bago ang bilang, Muslim, Sultan Kudarat, Kristiyanismo Mindanao, Jihad, Igorot, Ginto, Legazpi ,1571, Digmaang Moro, 1.kolonya ng Espanya., 2.Sultan sa Mindanao na magiting na nakipaglaban, sa mga Espanyol., 3.Banal na digmaan laban sa mga Espanyol, 4.Relihiyong nais ipalaganap ng mga Espanyol sa, mga Pilipinong Muslim., 5.Panirahan kung saan matatagpuan ang mga, Muslim, 6. Pangkat ng mga katutubong Pilipino na naninirahan, sa bulubundukin ng Cordillera, 7. Pangunahing dahilan sa hangarin ng mga Espanyol, na sakupin ag Hlagang Luzon., 8.Gobernador Heneral na nag-utos na siyasatin ang, mga gintong ibinebenta ng mga Igorot sa llocos., 9. Nagsimulang sakupin ng mga Espanyol ang mga, Muslim sa Mindanao., 10Nilabanan ng mga Muslim ang puwersa ng mga, mananakop na sumalakay sa Mindanao na tinatawag nilang_Panuto : Piliin ang sagot sa kahon at isulat bago ang bilang


Muslim, Sultan Kudarat, Kristiyanismo Mindanao, Jihad
Igorot, Ginto, Legazpi ,1571, Digmaang Moro
1.kolonya ng Espanya.
2.Sultan sa Mindanao na magiting na nakipaglaban
sa mga Espanyol.
3.Banal na digmaan laban sa mga Espanyol
4.Relihiyong nais ipalaganap ng mga Espanyol sa
mga Pilipinong Muslim.
5.Panirahan kung saan matatagpuan ang mga
Muslim
6. Pangkat ng mga katutubong Pilipino na naninirahan
sa bulubundukin ng Cordillera
7. Pangunahing dahilan sa hangarin ng mga Espanyol
na sakupin ag Hlagang Luzon.
8.Gobernador Heneral na nag-utos na siyasatin ang
mga gintong ibinebenta ng mga Igorot sa llocos.
9. Nagsimulang sakupin ng mga Espanyol ang mga
Muslim sa Mindanao.
10Nilabanan ng mga Muslim ang puwersa ng mga
mananakop na sumalakay sa Mindanao na tinatawag nilang_​

Answer:

1. Muslim

2. Sultan Kudarat

3. Jihad

4. Kristiyanismo

5. Mindanao

6. Igorot

7. Ginto

8. Legazpi

9. 1571

10. Digmaang MoroLeave a Reply

Your email address will not be published.