Panuto: Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang iyong napiling kasagutan, sa sagutang papel., 1. Isa sa naging masigasig na kritiko ni Pangulong Marcos. Nagwakas ang , kaniyang buhay nang siya ay barilin habang pababa ng sinakyang eroplano., a. Lino Brocka b. Benigno 201cNinoy201d Aquino Jr. c. Jovito Salonga, 2. Siya ang itinuturing na pangunahing pinuno ng oposisyon laban kay , Pangulong Marcos. Isa siya sa malubhang nasugatan ng sumabog ang bomba , sa pinagdarausan nilang rally sa Plaza Miranda., a. Benigno 201cNinoy201d Aquino Jr. b. Jose Diokno c. Jovito Salonga3. Tinaguriang ” Ama ng Karapatang Pantao”. Masugid niyang ipinaglaban ang , karapatang pantao na noo2019y nawala sa panahon ng Martial Law., a. Behn Cervantes b. Lino Brocka c. Jose Diokno, 4. Isa sa mga pinakamahusay na direktor sa Pilipinas na pinarangalan at , kinilala, maging sa ibang bansa. Ginamit niya ang kaniyang mga pelikula , upang maiparating sa lipunan ang mga pangunahing suliranin ng bansa., a. Lino Brocka b. Jose Diokno c. Jovito Salonga, 5. Isang direktor sa teatro at pelikula, aktibista, guro at progresibong lider na , dinakip at ikinulong ng ilang beses noong panahon ng Batas Militar, isa sa , kaniyang notableng gawa ay ang pelikulang Sakada noong 1976. Ang , pelikulang ito ay nagpapakita ng paghihirap ng mga manggagawa sa isang , plantasyon ng tubo., a. Jose Diokno b. Behn Cervantes c. Lino BrockaPanuto: Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang iyong napiling kasagutan


sa sagutang papel.

1. Isa sa naging masigasig na kritiko ni Pangulong Marcos. Nagwakas ang

kaniyang buhay nang siya ay barilin habang pababa ng sinakyang eroplano.

a. Lino Brocka b. Benigno “Ninoy” Aquino Jr. c. Jovito Salonga

2. Siya ang itinuturing na pangunahing pinuno ng oposisyon laban kay

Pangulong Marcos. Isa siya sa malubhang nasugatan ng sumabog ang bomba

sa pinagdarausan nilang rally sa Plaza Miranda.

a. Benigno “Ninoy” Aquino Jr. b. Jose Diokno c. Jovito Salonga3. Tinaguriang ” Ama ng Karapatang Pantao”. Masugid niyang ipinaglaban ang

karapatang pantao na noo’y nawala sa panahon ng Martial Law.

a. Behn Cervantes b. Lino Brocka c. Jose Diokno

4. Isa sa mga pinakamahusay na direktor sa Pilipinas na pinarangalan at

kinilala, maging sa ibang bansa. Ginamit niya ang kaniyang mga pelikula

upang maiparating sa lipunan ang mga pangunahing suliranin ng bansa.

a. Lino Brocka b. Jose Diokno c. Jovito Salonga

5. Isang direktor sa teatro at pelikula, aktibista, guro at progresibong lider na

dinakip at ikinulong ng ilang beses noong panahon ng Batas Militar, isa sa

kaniyang notableng gawa ay ang pelikulang Sakada noong 1976. Ang

pelikulang ito ay nagpapakita ng paghihirap ng mga manggagawa sa isang

plantasyon ng tubo.

a. Jose Diokno b. Behn Cervantes c. Lino Brocka​

Answer:

B

C

C

A

D

Explanation:

Hope it helps

Feel free to correct me if im wrong <3


Leave a Reply

Your email address will not be published.