PANUTO: Paano mo maipakikita ang pasasalamat sa Panginoon sa mga sumusunod na sitwasyon?, 1. Matagal nang ipinapanalangin ni Ana ang paggaling ng kanyang ama mula sa sakit na, kanser at ipinagkaloob naman ng Panginoon ang kaniyang panalangin., Sagot:, 2. Natapos ang inyong Pangatlong Markahan. Sa araw ng kuhaan ng inyong report card, ang iyong unang pinansin ay ang asignaturang lubha kang nahirapan. Nagulat ka ng, nakita mo ang iyong marka sapagkat ito ay mataas., Sagot:, 3. Nagbigay ng tulong ang pamahalaan ng mga pagkain at pinansyal. Paano mo, maipakikita ang iyong pasasalamat sa ating pamahalaan?, Sagot:, 4. Na promote sa trabaho ang nanay mo kaya tumaas ang kaniyang suweldo at benepisyo., Sagot:, 5. Sa inyong barangay ay walang nagpositibo sa sakit na COVID-19 simula nang kumalat, ito sa ating bansa., Sagot:, Nonsense=REPORTPANUTO: Paano mo maipakikita ang pasasalamat sa Panginoon sa mga sumusunod na sitwasyon?


1. Matagal nang ipinapanalangin ni Ana ang paggaling ng kanyang ama mula sa sakit na
kanser at ipinagkaloob naman ng Panginoon ang kaniyang panalangin.
Sagot:

2. Natapos ang inyong Pangatlong Markahan. Sa araw ng kuhaan ng inyong report card
ang iyong unang pinansin ay ang asignaturang lubha kang nahirapan. Nagulat ka ng
nakita mo ang iyong marka sapagkat ito ay mataas.
Sagot:

3. Nagbigay ng tulong ang pamahalaan ng mga pagkain at pinansyal. Paano mo
maipakikita ang iyong pasasalamat sa ating pamahalaan?
Sagot:

4. Na promote sa trabaho ang nanay mo kaya tumaas ang kaniyang suweldo at benepisyo.
Sagot:

5. Sa inyong barangay ay walang nagpositibo sa sakit na COVID-19 simula nang kumalat
ito sa ating bansa.
Sagot:

Nonsense=REPORT​

218283837474747474747474747474747

Explanation:

:pLeave a Reply

Your email address will not be published.