Panuto: Paano mo ipinakikita ang pagiging makakalikasan? Buoin ang iyong sagot sa, anyong talata at BILUGAN/SALUNGUHITAN ang limang pares ng magkaugnay na salita na iyong ginamit., Isulat ito sa nakalaang mga patlang, need lang PO namin bukasPanuto: Paano mo ipinakikita ang pagiging makakalikasan? Buoin ang iyong sagot sa


anyong talata at BILUGAN/SALUNGUHITAN ang limang pares ng magkaugnay na salita na iyong ginamit.
Isulat ito sa nakalaang mga patlang

need lang PO namin bukas​

Answer:

pag aalga sa mga puno pangalagaan ang kapaligiranLeave a Reply

Your email address will not be published.