Panuto: Paano mo ipinakikita ang pagiging makakalikasan? Buoin ang iyong sagot sa, anyong talata at BILUGAN ang limang pares ng magkaugnay na salita na iyong ginamit., Isulat ito sa nakalaang mga patlang.Panuto: Paano mo ipinakikita ang pagiging makakalikasan? Buoin ang iyong sagot sa


anyong talata at BILUGAN ang limang pares ng magkaugnay na salita na iyong ginamit.
Isulat ito sa nakalaang mga patlang.​

Answer:

Maipapakita ang pagiging makalikasan sa pamamagitan ng paglilinis at pagtatapon sa tamang lagayan mag segregate at makipag tulungan sa mga kawani ng pamahalaan sa pag lilinos ng kapaligiran

Explanation:

HOPE ITS HELP


Leave a Reply

Your email address will not be published.