Panuto: May alam ka ba sa mga isyu na may kaugnayan sa kawalan ng paggalang sa, dignidad at sekswalidad ng isang tao? Sa unang kolum, isulat ang mga isyung nalalaman, mo, sa ikalawang kolum naman ang mga alam mo tungkol sa isyung ito. Gamitin ang, nakahandang talaan sa ibaba para sa iyong kasagutan., Isyung nalalaman na may kaugnayan sa kawalan ng , paggalang sa dignidad at sekswalidad, Nalalaman mo tungkol sa isyu…,Panuto: May alam ka ba sa mga isyu na may kaugnayan sa kawalan ng paggalang sa


dignidad at sekswalidad ng isang tao? Sa unang kolum, isulat ang mga isyung nalalaman
mo, sa ikalawang kolum naman ang mga alam mo tungkol sa isyung ito. Gamitin ang
nakahandang talaan sa ibaba para sa iyong kasagutan.

Isyung nalalaman na may kaugnayan sa kawalan ng
paggalang sa dignidad at sekswalidad

Nalalaman mo tungkol sa isyu…


Answer:

sorry diko alam

Explanation:

naghintay kaba a wala its frank


Leave a Reply

Your email address will not be published.