Panuto : Magbigay ng sariling ideya tungkol sa mga, larawang ito. Sagutan ito ng pasalita. (Magpatulong sa mga, kasama sa bahay.), Ano-ano ang masasabi mo tungkol sa mga larawang ito, batay sa kuwentong binasa?Panuto : Magbigay ng sariling ideya tungkol sa mga


larawang ito. Sagutan ito ng pasalita. (Magpatulong sa mga
kasama sa bahay.)
Ano-ano ang masasabi mo tungkol sa mga larawang ito
batay sa kuwentong binasa?​

Answer:

ang mga ibon na ito ay malayang lumilipad


Leave a Reply

Your email address will not be published.