PANUTO: Kumpletuhin ang tsart. Isulat ang nawawalang impormasyon ukol sa antas ng dynamics, ANTAS DYNAMICS, SIMBOLO, KAHULUGAN, Piano, 1., 2., 3., mp, di-gaanong mahina, Forte, f, 4., Mezzo forte, 5., 6., 7., 8., papabilis, 9., 10., papahinaPANUTO: Kumpletuhin ang tsart. Isulat ang nawawalang impormasyon ukol sa antas ng dynamics


ANTAS DYNAMICS
SIMBOLO
KAHULUGAN
Piano
1.
2.
3.
mp
di-gaanong mahina
Forte
f
4.
Mezzo forte
5.
6.
7.
8.
papabilis
9.
10.
papahina​

Explanation:

Ang hirap naman tanong nyo sa mars


Leave a Reply

Your email address will not be published.