Panuto: Kilalanin ang mga sumusunod na sitwasyon kung naglalarawan ng pag-unlad o pagsulong ayon sa makabagong pananaw., Isulat ang katagang PAGSULONG O PAG-UNLAD sa inyong sagutang papel/answer sheet., 1. may nagtataasang mga gusali, 2. may sapat na edukasyon ang mga mamamayan, 3. may mataas na kalidad ng pamumuhay ang mga mamamayan, 4. may mataas na Gross National Income, 5. may mataas na antas ng produksyon, 6. may mababang bilang ng mahihirap na mamamayan, 7. may makabagong teknolohiya, 8. may mababang bilang ng namamatay dahil sa mabuting kalidad ng medical services, 9. may malaking bilang ng mga dayuhang namumuhunan nsa bansa, 10. may magagandang uri ng trabaho ang mga mamamayan.Panuto: Kilalanin ang mga sumusunod na sitwasyon kung naglalarawan ng pag-unlad o pagsulong ayon sa makabagong pananaw.


Isulat ang katagang PAGSULONG O PAG-UNLAD sa inyong sagutang papel/answer sheet.
1. may nagtataasang mga gusali
2. may sapat na edukasyon ang mga mamamayan
3. may mataas na kalidad ng pamumuhay ang mga mamamayan
4. may mataas na Gross National Income
5. may mataas na antas ng produksyon
6. may mababang bilang ng mahihirap na mamamayan
7. may makabagong teknolohiya
8. may mababang bilang ng namamatay dahil sa mabuting kalidad ng medical services
9. may malaking bilang ng mga dayuhang namumuhunan nsa bansa
10. may magagandang uri ng trabaho ang mga mamamayan.​

Answer:

pagsulong

pagunlad

pagunlad

pagunlad

pagsulong

pagunlad

pagsulong

paginlad


Leave a Reply

Your email address will not be published.