Panuto: Isulat sa sagutang papel kung anong uri ng pangungusap ang ginamit sa, pagsasalaysay ng balita. (Pasalaysay, Patanong, Pautos, Padamdam), 1. Marami ang natatakot sa Corona-Virus 19., 2.Dapat ba talagang matatakot tayo? , 3.Naku,marami ang nahawa sa sakit na ito!, 4.Palaging maghugas ng kamay at magsuot ng facemask, 5. Mag-ingat palagi tayo upang hindi madapuan ng sakit.Panuto: Isulat sa sagutang papel kung anong uri ng pangungusap ang ginamit sa


pagsasalaysay ng balita. (Pasalaysay, Patanong, Pautos, Padamdam)

1. Marami ang natatakot sa Corona-Virus 19.

2.Dapat ba talagang matatakot tayo?

3.Naku,marami ang nahawa sa sakit na ito!

4.Palaging maghugas ng kamay at magsuot ng facemask

5. Mag-ingat palagi tayo upang hindi madapuan ng sakit.​

Answer:

1.padamdam

2.patanong

3.padamdam

4.pautos

5.padamdam


Leave a Reply

Your email address will not be published.