Panuto: Isulat ng wasto sa sagutang papel ang, pangungusap, at lagyan ng tamang bantas., 1. naglaba ng damit ang nanay, 2. kailan ka nagsuklay, 3. masarap kumain ng sopas, 4. ano ang pangalan mo, 5. saan ka pupuntaPanuto: Isulat ng wasto sa sagutang papel ang


pangungusap
at lagyan ng tamang bantas.
1. naglaba ng damit ang nanay
2. kailan ka nagsuklay
3. masarap kumain ng sopas
4. ano ang pangalan mo
5. saan ka pupunta​

Answer:

  1. Doldog ka
  2. Yup ka
  3. yeta ka
  4. bo ka
  5. ina ka

TT M PNS


Leave a Reply

Your email address will not be published.