Panuto: Isulat ang pangalan ng bagay na maaaring gamitin sa, maaaring gamitin sa pag-eehersisyo., 3, 1., 2., 3.Panuto: Isulat ang pangalan ng bagay na maaaring gamitin sa


maaaring gamitin sa pag-eehersisyo.
3
1.
2.
3.​

Answer:

1)bola

2)ribbon

3)hula hoop


Leave a Reply

Your email address will not be published.