PANUTO: Isulat ang /, kung tama ang sinasabi sa pangungusap at x kung hindi., 12. Ang talampas ay patag na lupa sa itaas ng burol o bundok., 13. Ang lambak ay mababa at patag na lupa kung saan maraming bahay ang nakatayo dito., 14. Ang bulkan ay bundok na pumuputok., paki sagot po / (check) at x (eks)po ang isasagotPANUTO: Isulat ang /


kung tama ang sinasabi sa pangungusap at x kung hindi.
12. Ang talampas ay patag na lupa sa itaas ng burol o bundok.
13. Ang lambak ay mababa at patag na lupa kung saan maraming bahay ang nakatayo dito.
14. Ang bulkan ay bundok na pumuputok.

paki sagot po / (check) at x (eks)po ang isasagot​

Answer:

12.tama

13.Mali

14.Tama


Leave a Reply

Your email address will not be published.