Panuto: Isulat ang kung ang ipinapahayag nito ay nagsasaad ng pagpapahalaga, sa EDSA PEOPLE POWER 1 sa pagbabalik ng demokrasya sa ating bansa at , kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang kwaderno., _____ 1. Igalang ang karapatan ng kapwa., _____ 2. Tumulong sa mga proyektong magpapaunlad ng bansa., _____ 3. Samantalahin ang kahinaan ng kapwa., _____ 4. Kamag-anak lang na kumandidato ang iboto tuwing eleksiyon., 5. Ipagtanggol ang bansa sa lahat ng oras., _____ 6. Tangkilikin ang mga produktong galing sa ibang bansa nang higit sa mga gawang, Pinoy., _____ 7. Umasa lagi sa tulong ng magulang at mga kamag-anak., _____ 8. Kunin nang palihim ang mga bagay na gusto mo kahit hindi sa iyo., _____ 9. Isumbong sa awtoridad ang mga gawaing kahina-hinala na iyong nakita., _____ 10. Sundin ang mga batas ng pamahalaan.Panuto: Isulat ang kung ang ipinapahayag nito ay nagsasaad ng pagpapahalaga


sa EDSA PEOPLE POWER 1 sa pagbabalik ng demokrasya sa ating bansa at

kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang kwaderno.

_____ 1. Igalang ang karapatan ng kapwa.

_____ 2. Tumulong sa mga proyektong magpapaunlad ng bansa.

_____ 3. Samantalahin ang kahinaan ng kapwa.

_____ 4. Kamag-anak lang na kumandidato ang iboto tuwing eleksiyon.
5. Ipagtanggol ang bansa sa lahat ng oras.

_____ 6. Tangkilikin ang mga produktong galing sa ibang bansa nang higit sa mga gawang

Pinoy.

_____ 7. Umasa lagi sa tulong ng magulang at mga kamag-anak.

_____ 8. Kunin nang palihim ang mga bagay na gusto mo kahit hindi sa iyo.

_____ 9. Isumbong sa awtoridad ang mga gawaing kahina-hinala na iyong nakita.

_____ 10. Sundin ang mga batas ng pamahalaan.​

Answer:

1.✔

2.✔

3. X

4. X

5.✔

6. X

7. X

8. X

9. ✔

10.✔

EXPLANATION:

✔pag ipinapahayag nito ay nagsasaad ng pagpapahalaga at ekis pag hindi

At sana makatulong

happy kase ako makatulong

sana maging brainliest answerLeave a Reply

Your email address will not be published.