Panuto: Ibigay at suriin ang pangunahing kaisipan ng “Kay Celia” at “Sa, Babasa Nito” gamit ang grapikong pantulong sa ibaba. Gawin ito sa hiwalay, na papel, 1. Kay Celia, Pangunahing kaisipan:, Bilang kabataan, Bilang mag-aaral, Buang PilipinoPanuto: Ibigay at suriin ang pangunahing kaisipan ng “Kay Celia” at “Sa


Babasa Nito” gamit ang grapikong pantulong sa ibaba. Gawin ito sa hiwalay
na papel
1. Kay Celia
Pangunahing kaisipan:
Bilang kabataan
Bilang mag-aaral
Buang Pilipino​

Answer:

ano nasan yung tanong para masagutan


Leave a Reply

Your email address will not be published.