Panuto: Gumawa ng patalastas at usapan ayon sa sumusunod na pangyayari. Isulat ito, sa sagutang papel. 3 pts, 1. Pagpunta sa Chocolate Hills, Papa brainliest ko ang maka sagot ng tama,Panuto: Gumawa ng patalastas at usapan ayon sa sumusunod na pangyayari. Isulat ito


sa sagutang papel. 3 pts
1. Pagpunta sa Chocolate Hills
Papa brainliest ko ang maka sagot ng tama


Answer:

sobrng ganda po sa chocolate hills gustong gusto ko pong balik balikan

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.