PANUTO: Bilugan ang pang-uring pamilang sa pangungusap., 1. Maraming tao ang nagsasamba sa Baclaran., 2. Kakaunting ginatan ang natira sa akin., 3. Isang kalderong kanin ang napanis., 4. Tatlong dosenang itlog ang binili ni Lebron., 5. “Dagdagan mo naman ang ulam ko., 6. Sampung bata ang naliligo sa ilog., 7. Tatlong aklat ang binili ni nanay sa National Bookstore., 8. Dalawang kilong kamatis ang naani ni Lolo Berto sa kanyang, hardin., 9. Isang bagong kotse ang regalo kay Queen., 10. Noong Bagong Taon ay kakaunti lamang ang aming, bisita.PANUTO: Bilugan ang pang-uring pamilang sa pangungusap.


1. Maraming tao ang nagsasamba sa Baclaran.
2. Kakaunting ginatan ang natira sa akin.
3. Isang kalderong kanin ang napanis.
4. Tatlong dosenang itlog ang binili ni Lebron.
5. “Dagdagan mo naman ang ulam ko.
6. Sampung bata ang naliligo sa ilog.
7. Tatlong aklat ang binili ni nanay sa National Bookstore.
8. Dalawang kilong kamatis ang naani ni Lolo Berto sa kanyang
hardin.
9. Isang bagong kotse ang regalo kay Queen.
10. Noong Bagong Taon ay kakaunti lamang ang aming
bisita.​

Answer:

1. Marami

2. Kakaunti

3. Isa

4. tatlo

5. dagdagan

6. sampu

7. tatlo

8. dalawa

9. isa

10. kakaunti

hope it helps…


Leave a Reply

Your email address will not be published.