Panuto: Basahin at isulat sa sagutang papel kung anong uri ng pangungusap ang, ginamit sa pagsasalaysay ng balita,, 1. Ay,salamat! nasa loob ng bag ang pera kong nawawala, 2. Dalhin ang resume kung mag-aaply ka na trabaho., 3. Para sa akin, dapat parusahan ang sinumang lumabag sa batas., 4. Kilala mo ba ang taong iyon?, 5. Wow,Nanalo ang koponan ng mga batang matatangkadPanuto: Basahin at isulat sa sagutang papel kung anong uri ng pangungusap ang


ginamit sa pagsasalaysay ng balita,

1. Ay,salamat! nasa loob ng bag ang pera kong nawawala

2. Dalhin ang resume kung mag-aaply ka na trabaho.

3. Para sa akin, dapat parusahan ang sinumang lumabag sa batas.

4. Kilala mo ba ang taong iyon?

5. Wow,Nanalo ang koponan ng mga batang matatangkad​

Answer

1. padamdam

2. pautos

3.pasalaysay

4. patanong

5. pasalaysay

Explanation:

sana makatulong 🙂


Leave a Reply

Your email address will not be published.