Panuto: Ano ang masasabi mo sa larawang ito?, (magpatulong sa mga kasama sa bahay sa, pagsagot), 1., 2., 3.Panuto: Ano ang masasabi mo sa larawang ito?


(magpatulong sa mga kasama sa bahay sa
pagsagot)
1.
2.
3.​

Answer:

1.Ang unang larawan ay isang babae na tinutulungan ang matanda.

2.tinulungan ng batang lalake na tumayo ang batang babae.

3.ang hawak ng isang babae ay binigay nya sa kasama nyang babae.

Explanation:

SAnA pO MAkAtUloNG :>


Leave a Reply

Your email address will not be published.