Pangyayan,, mm,, miga, MGA GAWAIN, A. Pagsasanay, Pagsasanay 1, Panuto: Punan ang crossword puzzle sa ibaba gamit ang mga gabay na salita., A, Pahalang:, 2. naglalahad ng personal na karanasan, 4. buod ng papel-pananaliksik, 5. larawan ang nagsisilbing pangunahing nagkukuwento,Pangyayan,


mm,
miga
MGA GAWAIN
A. Pagsasanay
Pagsasanay 1
Panuto: Punan ang crossword puzzle sa ibaba gamit ang mga gabay na salita.
A
Pahalang:
2. naglalahad ng personal na karanasan
4. buod ng papel-pananaliksik
5. larawan ang nagsisilbing pangunahing nagkukuwento

Where po yung crossword dapat po nilagay nyo para masagutan ito ng maayos.

Spread Hate not Love!

  • baka eto po yung isa sa mga sagot sa crossword

Ang mga lungsod at lalawigan ay ang lugar na tinitirhan natin at ang mga gobyerno na pinakamalapit sa mga tao. Gumagawa sila ng pambihirang hakbang upang maprotektahan ang kanilang mga residente sa panahon ng COVID-19 pandemya. Ang pilipinas ay isang republikang may panguluhang anyo ng pamahalaan kung saan pantay na nahahati ang kapangyarihan sa tatlong sangay nito: ehekutibo, lehislatibo, at hudikatura. Isang mahalagang bunga ng pampanguluhang sistema ay ang prinsipyo ng paghahati ng kapangyarihan, kung saan naisasalamin sa kongreso ang paggawa ng mga nasasailalim sa Ehikutibo ang pagpapatupad ng mga ito, nasasailalim sa Hudikatura ang pagpapasya sa mga kontrobersiyang legal.

Naglalabas ang tanggapan ng pangulo ng mga direktiba at panuntunan hingil sa estriktong hakbang na makakatulong na harapin ang mabilis na pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Sa kasalukuyan ay walang bakuna para mapigilan ang COVID-19. Ang pinakamahusay na paraan para mapigilang magkasakit ay iwasang malantad sa virus na ito. Sa ganitong panahon, lagi tayong maging handa at alerto. Sundin ang mga utos at batas ng pamahalaan Tayoy magtulungan.Leave a Reply

Your email address will not be published.