Pangwakas na pagsusulit, Gumawa ka ng talaan ng iyong gawain sa tahanan na, nagpapakita ng iyong pakikiisa sa pagpapanatili sa kalinisan., Lagyan ng tsek ang bawat araw kung ito ay iyong nagawa. Maging, tapat sa paglalagay ng marka. Tularan ang talaan sa ibaba., Mga Araw, Gawain, Lunes, Martes, Huwebes, Sabado, Linggo, Miyerkules, Biyernes, 1., 2., 3., 4., 5.Pangwakas na pagsusulit


Gumawa ka ng talaan ng iyong gawain sa tahanan na
nagpapakita ng iyong pakikiisa sa pagpapanatili sa kalinisan.
Lagyan ng tsek ang bawat araw kung ito ay iyong nagawa. Maging
tapat sa paglalagay ng marka. Tularan ang talaan sa ibaba.
Mga Araw
Gawain
Lunes
Martes
Huwebes
Sabado
Linggo
Miyerkules
Biyernes
1.
2.
3.
4.
5.​

Answer:

lunes-module

martes-module

huwebes-module

sabado-mag aral

linggo-maglinis ng bahay

miyerkoles-module

biyernes-maglinisLeave a Reply

Your email address will not be published.