Pangkalahatang Pagsubok, Paauto A. Tukuyin ang kassanayan sa buhay na isinasaad sa bawat sitwasyon. Isulat ang mga sa, sagot sa sagutang papel., Pagtutol, Pagpapasya, Komunikasyon, Pamimilit, 1. Pagpapahayag ng pagsang-ayon o di pagsang-ayon sa pahayag na, napakinggan., 2. Pagtanggi sa drogang gateway., 3. Paggawa ng mga matitinong desisyon sa buhay., 4. Pagpapaliwanag sa masamang epekto ng mga gateway drug., 5. Hindi sumang-ayon si Ben sa pag-aya ng mga kaibigan sa isang inuman, 6. Iniiwasan ni Carding ang mga kaibigang may bisyo., “7. Hinihikayat ni Allen ang mga kabataan sa kanilang pamayanan na maglaro ng ibat-ibang”, isports., 8. Sinusunod ni Alex ang payo ng kanyang mga magulang na umiwas sa mga kaibigang, umiinom ng alak., 9. Marahang pinayuhan ni Benjamin ang kaibigan na umiiwas sa ito sa kanyang paninigarilyo, dahil nagdudulot ito ng masamang epekto sa katawan., 10. Isinaalang-alang palagi ni Cheska ang masamang idudulot ng pag-inom ng alak kaya hindi, niya ito tinitikman.Pangkalahatang Pagsubok


Paauto A. Tukuyin ang kassanayan sa buhay na isinasaad sa bawat sitwasyon. Isulat ang mga sa
sagot sa sagutang papel.
Pagtutol
Pagpapasya
Komunikasyon
Pamimilit
1. Pagpapahayag ng pagsang-ayon o di pagsang-ayon sa pahayag na
napakinggan.
2. Pagtanggi sa drogang gateway.
3. Paggawa ng mga matitinong desisyon sa buhay.
4. Pagpapaliwanag sa masamang epekto ng mga gateway drug.
5. Hindi sumang-ayon si Ben sa pag-aya ng mga kaibigan sa isang inuman
6. Iniiwasan ni Carding ang mga kaibigang may bisyo.
7. Hinihikayat ni Allen ang mga kabataan sa kanilang pamayanan na maglaro ng ibat-ibang
isports.
8. Sinusunod ni Alex ang payo ng kanyang mga magulang na umiwas sa mga kaibigang
umiinom ng alak.
9. Marahang pinayuhan ni Benjamin ang kaibigan na umiiwas sa ito sa kanyang paninigarilyo
dahil nagdudulot ito ng masamang epekto sa katawan.
10. Isinaalang-alang palagi ni Cheska ang masamang idudulot ng pag-inom ng alak kaya hindi
niya ito tinitikman.​

Ano ang payak maylapi tambalan


Leave a Reply

Your email address will not be published.