PANGALAWANG PERFORMCE TASK ISUSULAT SA LONG PAD Sumulat ng isang maikling sanaysay na, naglalarawan batay sa kasalukuyang kalagayang hinaharap ngayon sa ating lipunan., Sundin, ang rubric na nasa ibaba., PaglalarawanPANGALAWANG PERFORMCE TASK ISUSULAT SA LONG PAD Sumulat ng isang maikling sanaysay na


naglalarawan batay sa kasalukuyang kalagayang hinaharap ngayon sa ating lipunan.
Sundin
ang rubric na nasa ibaba.
Paglalarawan​

Answer:

Hahdlapqoehryeban

Explanation:

Mmskaoqlwbsbs


Leave a Reply

Your email address will not be published.