Panahon sa Pilipinas., II. Tukuyin ang nakasalungguhit na salita o parirala sa, pangungusap.Isulat kung ito ay Simuno o Panguri., 6. Ang Pilipinas ay mayaman sa likas na, yaman, 7. Si Manuel ay magalang na bata., 8. Ang mga bata ay masayang naglalaro., 9. Sila ay masayang nagtutulungan., 10. Ang mag-anak ay magtutungo sa parkePanahon sa Pilipinas.


II. Tukuyin ang nakasalungguhit na salita o parirala sa
pangungusap.Isulat kung ito ay Simuno o Panguri.
6. Ang Pilipinas ay mayaman sa likas na
yaman
7. Si Manuel ay magalang na bata.
8. Ang mga bata ay masayang naglalaro.
9. Sila ay masayang nagtutulungan.
10. Ang mag-anak ay magtutungo sa parke​

Answer:

6. SIMUNO

7. PANAGURI

8. SIMUNO

9. PANAGURI

10. SIMUNO


Leave a Reply

Your email address will not be published.